Uitgevers

Uitgevers profiteren met formaten als InPageVideo en InGalleryVideo van additionele advertentiebudgetten. Grootste verschil namelijk met de bekende preroll video's is dat InPageVideo niet is gekoppeld aan videocontent. De commercial speelt dus direct op de webpagina's d.m.v. onze unieke technologie. Hiermee lossen wij het gebrek aan premium videocontent op en bieden wij uitgevers per direct ruime volumes aan verkoopbare videocommercial inventory.

Zeker indien gekoppeld aan onze focus op de verkoop en exploitatie van online videoadvertising-campagnes en de krachtige positionering in ons VMG Netwerk van premiumuitgevers, kunnen de inkomsten aanzienlijk zijn.

VMG maakt het dus mogelijk om per direct videocommercials te vertonen op uw website(s). Zonder de noodzaak tot productie of aanschaf van dure videocontent of videoplayers. Het vraagt geen investeringen noch implementatie van ingewikkelde systemen. InPageVideo is technisch geschikt voor vast en mobiel internet. En uiteraard zijn wij compliant met alle bestaande IAB-video-formaten (vast2/vpaid etc.) en de bekende adserversystemen van uitgevers en mediabureaus.

Lid van